Ngọc Ánh
PLAY ALL

Tiễn em chiều mưa  Đăng Khánh
Đến em chiều qua Dăng Dhánh
Ảo ảnh Y Vân
Biển Cạn Kim Tuấn
Đừng lừa dối nhau - Y Vân
Áo lụa vàng - Phạm Thế Mỹ
Nếu vắng anh - Anh Bằng
Nếu em không là người yêu của lính
Nước mắt mùa thu Phạm Duy
Rừng thu - Khúc Lan
Trưng Vương khung cửa mùa thu Nhạc ngọai quốc, lời việt Nam Lộc
Tuổi biết buồn - Phạm Duy
Biển Cạn
Biển Cạn