Ngọc Ánh
Phiến đá - Phạm Ngọc - Phạm Anh Dũng
Tình khúc thứ nhất - Vũ Thành An
Người em sầu mộng - Y Vân
Đêm xuân - Phạm Duy
Nguyệt cầm - Cung Tiến
Biết đâu tìm - Hoàng Thi Thơ
Từ giã thơ ngây - NH
Bản tình cuối - Ngô Thụy Miên
Nếu ta đừng quen nhau - Huỳnh Anh
Bài thơ vu quy -
Lời tình buồn - Hoàng thanh Tâm
Bên ni bên nớ - Phạm Duy
Biển cạn - Kim Tuấn
Chiều mo - Vũ Đức Sao Biển
Phiến đá sầu - Diệu Hương
Phố vắng em rôi - Mạnh Phát
Đêm cuối cùng - Phạm Đình Chương
Nguyệt Cầm
Nguyệt Cầm