Mời các bạn ghé thăm
NgànNămMâyBay.com
Rồi những chiều xuân khi nắng phai
Chân mây đồng vọng tiếng ngân dài
Nhạc thời niên thiếu, hồn quê cũ
Tôi thả hồn theo cánh én bay

                                       HTA
Counter