Về Đây Nghe Em -
Những Mùa Thu Qua Trên Cuộc Tình Tôi
Về Đây Nghe Em - Những Mùa Thu Qua Trên Cuộc Tình Tôi
Minh Châu - Ngọc Diệp - Tường Vân - Thúy An - Xuân Mai