Saigon Xưa
Ảnh Sưu Tầm
Ảnh Sưu Tầm
Counter
Nhạc back ground:
              "Nhớ Saigon"
               Nhạc và lời Phạm Anh Dũng
               Ttiếng hát Tường Vân
.